Velkommen til Setesdal opplæringskontor

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke, ved å jobbe i en bedrift.

Ved læretidsslutt er man oppe til en fagprøve. Du får en fagarbeiderlønn utbetalt over 2 år. 

Som lærling har du rettigheter og plikter som andre arbeidstakere, og er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Hvordan få læreplass?

Fagbrevet på jobb

Nyheter

Vedtekter

Årsmelding

Les mer ...

Rett til et trygt læringsmiljø

Om oss

Om oss (mal)

Setesdal opplæringskontor er en organisasjon som har en veilederfunksjon ovenfor lærlinger i Setesdal. 

Organisasjonens primære målgruppe er således lærlinger 

 • Ble opprettet i august 1996. Bakgrunn: reform 94 + nye offentlige fag.
 • Første ”lærlingkull” startet i 1996 og ble ferdig høsten 1998.
 • Alle kommuner i Setesdal, samt Aust Agder fylke, Setesdal Miljø og gjenvinning og Setesdal IKT er medlemsbedrifter i kontoret.
 • Kontoret består av daglig leder og et styre.

Hvordan få læreplass

Hvordan få lærerplass

Husk å søke formidling til lærlingplass via vigo.no innen 1. mars (1. februar for lærekandidater). Men det er mulig å selv søke den enkelte lærebedrift og opplæringskontor gjennom hele året. 

En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Derfor er det viktig at du er aktiv, sender inn jobbsøknader og tar kontakt med mulige lærebedrifter. 

Noe av det aller viktigste er å starte jakten tidlig, være engasjert og motivert.

Fantastiske søknader svarer konkret på bekymringene arbeidsgiver må ha, og betrygger, overbeviser og selger deg inn som den riktige match for arbeidsplassen du søker til.

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev.

Med et fagbrev får du lønn under utdanning, praktisk rettet arbeid, solid utdanning, spisskompetanse og verdifull arbeidserfaring fra relevant arbeidssted.

Du kan også få godkjent tidligere praksis eller bygge på grunnkompetanse og få fag- eller svennebrev.

Fag- og svenneprøven skal tas så nært læretidens slutt som mulig, og senest innen to måneder etter læretidens utløp.

Dersom lærlingen ikke består fagprøven på første forsøk, har vedkommende krav på å få ta en ny prøve. Lærebedriften er imidlertid ikke pliktig til å gi lærlingen opplæring mellom første og andre prøve.

Den ideelle fagarbeider:

 • Den som kan faget sitt
 • Den som en kan stole på
 • Den som arbeider effektivt
 • Den som er medmenneskelig
 • Den som viser evne til ansvar
 • Den som har evne til samarbeid
 • Den som har kritisk vurderingsevne
 • Den som har ordenssans, viser nøyaktighet og har flid
 • Den som er optimist og har pågangsmot
 • Den som viser evne til å planlegge
 • Den som er en god problemløser
 • Den som er ærlig og rettferdig
 • Den som jobber selvstendig
 • Den som tar initiativ

Våre fag

Barne og ungdomsfag

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år    

Les mer ...

Helsefag

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.    

Ressursbank

Les mer ...

IT- Driftsfaget

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Les mer ...

Service og administrasjonsfaget

Som kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhgengig av hvilken bedrift du jobber i.

I all hovedsak vil det dreie seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Les mer ...

Gjenvinningsfag

Gjenvinningsoperatører har ansvaret for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte.

 

 

 

Les mer ...

Renholdsoperatørfaget

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.

Les mer ...

Kontakt oss

Nyttige lenker

Vilbli
Vilbli

vilbli.no – informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

Vilbli

vilbli.no – informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring

Utdanning.no
Utdanning.no

Utdanning.no

Vigo
Vigo

Vigo

PrivatistWEB
PrivatistWEB

PrivatistWEB

Lånekassen
Lånekassen

Lånekassen

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Preikes
Preikes

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående eller lærling i Agder.

Her kan du kontakte helsesykepleier anonymt via chat eller meldinger.

Preikes

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående eller lærling i Agder.

Her kan du kontakte helsesykepleier anonymt via chat eller meldinger.

Personvern

Les mer ...